_____________________________________________________________

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
__________________________________________________________________
Філологія. Українська мова та література
Комплексний кваліфікаційний екзамен за спеціальністю
Критерії оцінювання відповідей


Середня освіта. Українська мова і література
Кваліфікаційний екзамен за спеціальністю «Середня освіта. Українська мова та література»
Критерії оцінювання відповідей


Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Програма атестації випускників освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня (захист кваліфікаційних робіт)
Методичні рекомендації щодо написання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (в тому числі критерії оцінювання робіт)


uCoz